Эссені қалай жазады – барлық ережелер

Эссені қалай жазады Білім
  1. Кіріспе

A. Эссенің анықтамасы:

Эссе – белгілі бір тақырып бойынша дәлел немесе ақпаратты ұсынатын жазбаша жұмыс. Эссе әдетте кіріспеден, бірнеше негізгі абзацтардан және қорытындыдан тұрады. Олардың ұзындығы бірнеше беттен бірнеше мың сөзге дейін болуы мүмкін, ең көп таралған ұзындығы 500 сөзден тұратын эсселер. Эссе әртүрлі форматта жазылуы мүмкін, соның ішінде академиялық, жеке және шығармашылық.

B. Эссе жазудың мақсаты:

Эссе жазудағы мақсат – ақпарат беру, пікір білдіру немесе пікірді дәлелдеу. Эсселер оқырманды ақпараттандыру, сендіру немесе көңіл көтеру үшін пайдаланылуы мүмкін. Олар көбінесе студенттің пәнді түсінгенін көрсету үшін академиялық ортада, ал кәсіби ортада зерттеулерді немесе идеяларды ұсыну үшін қолданылады.

C. Эссенің әртүрлі түрлері:

Эссенің көптеген түрлері бар, олардың әрқайсысының өзіндік мақсаты мен форматы бар. Эссенің кейбір кең таралған түрлеріне сипаттамалық, баяндауыш, экспозициялық, нанымды және дәлелді эсселер жатады. Әрбір түрдің өзіндік ерекшеліктері бар және әртүрлі мақсатта қолданылады.

D. Эссе жазу дағдыларының маңыздылығы:

Эссе жазу – академиялық және кәсіби жағдайларда жиі талап етілетін маңызды дағды. Бұл жеке адамдарға логикалық және ұйымдасқан түрде өз идеялары мен дәлелдерін анық жеткізуге мүмкіндік береді. Жақсы эссе жазу дағдылары сонымен қатар қарым-қатынас пен сыни ойлау дағдыларын жақсартады, бұл кез келген кәсіпте болуы үшін құнды дағдыға айналдырады.

II. Эссе элементтері

A. Эссенің 5 негізгі бөлімі:

Кіріспе, Негізгі бөлім, Қорытынды, Тақырып және Пішім.

B. Эссе құрылымы:

Эссе әдетте кіріспе-мәтел-қорытынды пішіміне сәйкес келеді, әр бөлім белгілі бір мақсатқа қызмет етеді. Кіріспе оқырманның назарын аударып, негізгі ақпаратты қамтамасыз етуі керек, ал негізгі дәлелді немесе идеяларды логикалық және ұйымдастырылған түрде ұсынуы керек. Қорытындыда негізгі ойларды жинақтап, қорытынды мәлімдеме беру керек.

C. Эссенің 3 негізгі элементі:

Оларға күшті тезистік мәлімдеме, түсінікті және қысқа тіл және жақсы ұйымдастырылған құрылым кіреді. Дипломдық жұмыстың мәлімдемесі эссе жасауға тырысатын негізгі ой немесе дәлел болып табылады және ол кіріспеде анық көрсетілуі керек. Негізгі идеяларды тиімді жеткізу үшін анық және қысқа тіл маңызды, ал жақсы ұйымдастырылған құрылым оқырманға эссе ағынын түсінуге көмектеседі.

D. Эссенің 4 негізгі элементі:

Олар тақырыпты, мақсатты, аудиторияны және форматты қамтиды. Тақырып – эссе туралы айтылатын тақырып немесе тақырып, мақсат – эссе жазу себебі, аудитория – мақсатты оқырман, ал формат – эссенің берілу тәсілі. Эссені жоспарлау және жазу кезінде оның тиімді және мақсатты аудитория үшін тартымды болуын қамтамасыз ету үшін осы элементтерді ескеру қажет.

III. Эссе жазу

A. Эссе жазудың 7 қадамы:

Эссе жазуды бастамас бұрын тақырыпты түсіну және барлық қажетті ақпаратты жинау маңызды. Бұл орындалғаннан кейін келесі қадам – ​​контурды жасау. Бұл сіздің ойларыңыз бен идеяларыңызды логикалық түрде ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Контурдан кейін кіріспе жазу керек, ол күшті тезис мәлімдемесін қамтуы керек. Негізгі абзацтар келесі түрде жазылуы керек, олардың әрқайсысы тезис мәлімдемесін қолдайтын белгілі бір нүктеге немесе идеяға назар аударады. Қорытындыда негізгі ойларды жинақтап, тезисті қайталау керек. Соңында, эссенің қатесіз және түсінікті болуын қамтамасыз ету үшін түзету және өңдеу қажет.

B. Эссені қалай бастау керек:

Эссені сәтті жазу үшін күшті кіріспе маңызды. Бастаудың жақсы жолы – оқырманның назарын аудару үшін дәйексөз немесе таңқаларлық факт сияқты ілмектерді пайдалану. Кіріспеде сонымен қатар негізгі ақпарат және тезис мәлімдемесі болуы керек.

C. Алғашқы эссені қалай бастау керек:

Алғашқы эссені жазатындар үшін тәжірибе мінсіз болатынын есте ұстаған жөн. Қарапайым тақырыптан бастап, одан да күрделі тақырыптарға өту пайдалы. Сонымен қатар, эссенің құрылымы мен элементтерін нақты түсіну пайдалы.

D. Күшті эссе қалай жазылады:

Күшті эссе жақсы зерттелген, жақсы ұйымдастырылған және анық жазылған болуы керек. Ол сондай-ақ анық және қызықты тезис мәлімдемесі болуы керек және негізгі параграфтар осы тезисті қолдауы керек. Сонымен қатар, грамматика мен тыныс белгілерін дұрыс қолдану маңызды.

E. Ресми эссе қалай жазылады:

Ресми эссе ресми реңкте жазылуы керек және дұрыс грамматика мен тыныс белгілерін қолдануы керек. Бұған қоса, ол жақсы зерттелген және жақсы ұйымдастырылған болуы керек. Сондай-ақ жеке үшінші жақ есімдіктерін қолданбау және үшінші жақ көзқарасын пайдалану маңызды.

F. Эссе жазу дағдыларын қалай жақсартуға болады:

Эссе жазу дағдыларын жетілдіруді жүйелі түрде жаттығу, әртүрлі мәтіндерді оқу және жұмысыңыз туралы кері байланыс іздеу арқылы жасауға болады. Сонымен қатар, эсселердің әртүрлі түрлері мен олардың құрылымы туралы білу пайдалы.

G. Диссертацияның анық және қызықты мәлімдемесін қалай құруға болады:

Дипломдық жұмыстың мәлімдемесі нақты және нақты болуы керек және эссенің негізгі бағыты болуы керек. Сондай-ақ оқырманның назарын аудару үшін қызықты болуы керек. Диссертацияның анық және қызықты мәлімдемесін жасау үшін тақырыпты түсініп, зерттеу жүргізу маңызды.

H. Эссені қалай бастау және аяқтау керек:

Эссені сәтті жазу үшін күшті кіріспе мен қорытынды өте маңызды. Кіріспе ілмекпен басталып, тезистің мәлімдемесін қамтуы керек. Қорытындыда негізгі ойларды жинақтап, тезисті қайталау керек. Сонымен қатар, қорытынды оқырманға ұмытылмас әсер қалдыруы керек.

IV. Эссе форматы мен ұзақтығы

A. Эссе форматы қағаздың жалпы орналасуы мен ұйымдастырылуын білдіреді. Бұған қаріп өлшемі, жол аралығы, шеттер және тақырыптар мен тақырыпшаларды пайдалану сияқты нәрселер кіреді.
B. Ең танымал эссе форматы – кіріспеден, 3 негізгі параграфтан және қорытындыдан тұратын 5 абзацтан тұратын эссе.
C. Эссенің ұзақтығы нақты тапсырмаға немесе мақсатқа байланысты өзгеруі мүмкін.
D. Әдеттегі эссе шамамен 5-7 параграфтан тұруы мүмкін.
E. Эсседегі сөздердің саны да әртүрлі болуы мүмкін, бірақ жалпы ауқым 200-2500 сөз арасында.
F. 500 сөзден тұратын эссе шамамен 1-2 бетті құрайды, 12 кегльді шрифті және екі интервалды пайдаланған кезде.
G. 500 сөзден тұратын эссе шамамен 2-3 бетті құрайды.
H. 1500 сөзден тұратын эссе шамамен 4-5 бетті құрайды.
I. 750 сөзден тұратын эссе шамамен 2-3 бетті құрайды.
J. 800 сөзден тұратын эссе шамамен 3-4 бетті құрайды.
K. 1500 сөзден тұратын эссе шамамен 5-7 бетті құрайды.

V. Жақсы эссе жазуға арналған кеңестер

A. Жақсы эссенің 5 қасиеті: Жақсы эссе жақсы зерттелген, жақсы жазылған, жақсы құрылымдалған, дәлелді және жақсы қолдау болуы керек.
B. Эсседе «мен» деп айтпау жолы: Эсседе бірінші тұлғаны қолданбау үшін «мен» немесе «мен» орнына «автор» немесе «жазушы» сияқты тіркестерді қолданып көріңіз.
C. Жақсы тақырып неден тұрады: Жақсы тақырып түсінікті, қысқа және эссе мазмұнын дәл көрсетуі керек.
D. Тақырыпты қалай құруға болады: Тақырыпты жасаған кезде эссенің негізгі идеясын бірнеше сөзбен қамтуға тырысыңыз.
E. Эссе жазуға арналған ең жақсы тақырып: Эссеге арналған ең жақсы тақырып эссенің тапсырмасы мен мақсатына байланысты болады.
F. Эссе үшін ең жақсы қаріп өлшемі: Эссе үшін ең жақсы қаріп өлшемі эссе пішіміне және пайдаланылған қаріпке байланысты болады, бірақ әдетте 12-кегль қауіпсіз таңдау болып табылады.
G. Сіздің эссеге атыңызды қою керек пе: Иә, әдетте сіздің атыңызды эссеге қою керек.
H. Эссеге бейнелерді қоюға болады ма: Иә, суреттерді эсседе пайдалануға болады, бірақ олар эссеге бірдеңе қосқан жағдайда ғана үнемді пайдаланылуы керек.
I. Абзацты қалай бастау керек: абзац абзацтың негізгі идеясын ашатын тақырыптық сөйлемнен басталуы керек.
J. Жақсы кіріспе қалай жазылады: Жақсы кіріспе негізгі ақпарат беріп, негізгі дәлелді ұсынуы және оқырманның қызығушылығын тудыруы керек.
Қ. Жақсы қорытындыны қалай жазуға болады: Жақсы қорытынды эссенің негізгі ойларын жинақтап, тезисті қайталап, оқырманды ойландыратын нәрсе қалдыруы керек.

Қорытындылай келе, эссе әртүрлі формалар мен стильдерде кездесетін академиялық жазудың іргелі түрі болып табылады. Мақалада талқыланған негізгі ойларды қорытындылай келе, эссе – белгілі бір тақырып бойынша ойларды, дәлелдерді немесе бақылауларды білдіруге бағытталған жазбаша шығарма деп айта аламыз. Жақсы эссе кіріспеден, негізгі абзацтардан және қорытындыдан тұратын нақты құрылымға ие болуы керек. Жақсы эссе жақсы зерттелген, оның үстіне жақсы жазылған және жақсы ұйымдастырылған болуы керек. Кіріспе оқырманның назарын аударып, тезистің нақты мәлімдемесін қамтамасыз етуі керек. Негізгі параграфтар диссертацияның мәлімдемесін растайтын дәлелдер мен дәлелдерді ұсынуы керек. Қорытындыда негізгі ойларды жинақтап, тезистің тұжырымын қайталап, оқырманға күшті қорытынды пікір қалдыру керек. Эссе жазу дағдыларын жақсарту үшін тәжірибе жасау, кеңінен оқу және қосымша ресурстарды іздеу маңызды. Эссе жазу дағдыларын жақсартуға көмектесетін кейбір ресурстарға онлайн нұсқаулықтар, жазу шеберханалары және эссе өңдеу қызметтері кіреді.

arular.kz
Rate author
Қыз-келіншектерге арналған ақпараттық-танымдық сайт